Zwakke Broeders

Column februari 2012

Zwakke Broeders

In het rapport van de Onderzoeksraad van Veiligheid naar de Chemie-pack brand wordt een aanbeveling gedaan waarin wordt verwezen naar de andere ‘Chemie-packs’ in Nederland onder de noemer ‘zwakke broeders’*:

 

"Zorg dat het in september 2011 gepubliceerde tienpuntenplan ‘Veiligheid voorop’ (VNCI, CP) ook
daadwerkelijk uitgevoerd wordt, dat de ondernemingen streven naar voortdurende
verbetering maar dat vooral ‘zwakke broeders’ (leden en niet-leden) door de sector zelf
worden aangesproken."

 

Zwakke broeders* zijn er zonder twijfel en zij vormen een belangrijk risico. Dit is misschien wel de belangrijkste les van de brand. Hoe bepaal je als sector echter of iemand een ‘zwakke broeder’ is? En als je dat hebt vastgesteld,  hoe gaat dat ‘aanspreken’ dan in zijn werk, zeker bij niet-leden (want dat zijn de zwakke broeders meestal niet). Zijn de achterblijvers in de chemie familie altijd kleine (familie..) bedrijven? Of kan een grote multinational ook een zwakke broeder zijn (al was het maar op deelonderwerpen). Die aanspreken is nog een graadje lastiger. De zwakke broeders zijn ook niet in alle opzichten zwak: wie niet sterk is moet slim zijn. Ze zijn goed in het vormen van een rookgordijn (!), aan het lijntje houden etc. Ga er maar aan staan.

 

Kortom, aanspreken van zwakke broeders is lastig, moet zeker geprobeerd worden, maar zal meestal niet het beoogde resultaat hebben.  We moeten ook een meer fundamentele oplossing onder ogen durven te zien. Een dergelijk bedrijf dient geen vergunning te krijgen, en als die onverhoopt er wel een heeft dan dient deze te worden ingetrokken.  Zwakke broeders moeten een ander vak kiezen, een met minder risico’s gevaarlijke stoffen.  Boven een artikel in de Volkskrant over een ander onderwerp (economische achterblijvende bedrijven) stond de volgende kop: ‘Zwakke broeders moet je niet redden’. Dat geldt zeker ook hier.

 

* Een zwakke broeder: iemand die niet sterk is in zijn overtuiging (woordenboek). Term die oorspronkelijk in kloostergemeenschappen werd gehanteerd. Blijkbaar niet in die met vrouwelijke religieuzen. De term ‘zwakke zusters’ kennen we niet.


Klik voor de volledige rapportage van het Chemie-pack onderzoek, inclusief een animatie film hier.

 

Kalender: