Blog: Veiligheidsvisie

Column maart 2013

Blog: Veiligheidsvisie

Anno 2013 is Procesveiligheid een hot item. Pers en politiek schrijven en spreken er graag over. Denk alleen maar aan de 'Odfjell' affaire. Deze heeft geleid tot meer inspecties en strengere handhaving door de overheid. Meningen genoeg, maar hoe onafhankelijk zijn die. De industrie en de overheid zijn dat in ieder geval niet. Er is behoefte aan een onafhankelijke visie, gefundeerd op kennis over procesveiligheid. Deze nieuwe blog van Chris Pietersen probeert daar een bijdrage aan te leveren.

Vanwege de blog zullen er op deze plaats minder columns verschijnen. Zie de blog!

veiligheidsvisie.wordpress.com 

 

Kalender: