Is uw risico laag genoeg?

Column september 2010

Is uw risico laag genoeg?

Al eerder heb ik u geïnformeerd over de enorme boete die BP in 2009 is opgelegd omdat ze hun SIL en LOPA analyses niet voor elkaar hadden voor de raffinaderij in Texas. Na de ramp op de raffinaderij in 2005 had BP met de OSHA afspraken gemaakt om via SIL/ LOPA de risico’s aantoonbaar voldoende laag te maken en te beheersen. Dat was dus onvoldoende gebeurd. Zie mijn samenvatting daarvan hier.

In augustus 2010 werd bekend dat BP accepteert een bedrag van 50 miljoen dollar te betalen en heeft beloofd een bedrag van 500 miljoen te reserveren voor de verdere implementatie van de SIL standaard IEC 61511 ( implementatie in de VS: ANSI/ISA S84.00.01-2004).

In de praktijk komt het erop neer dat ook in Nederland De ‘SIL standaard’ verplicht is. Uiteraard is een equivalente benadering ook toegestaan. Praktisch gezien kom je dan toch op het SIL concept uit. Zie ook mijn column van mei 2010.

Dus mensen die beweren dat de IEC 61511 niet verplicht is hebben alleen in theorie gelijk! Dus niet wachten op het volgende incident, maar vandaag beginnen (of doorgaan) met het aantonen dat het risico bij u beheerst wordt op een voldoende laag niveau.

Reacties naar pietersen@safety-sc.com

De OSHA stelt eisen aan:

  • Incident scenario’s (‘potential hazards’) waarvoor 2 , 3 of meer ‘Independent Protection Layers’ (IPL’s) nodig blijken; In dat geval dient binnen 72 uur actie te worden genomen om tijdelijke maatregelen die in ieder geval equivalent zijn aan 2 IPL’s genomen te worden...
  • Een verbeterd onderhoud- en inspectie systeem van veiligheidskritische componenten. Minimaal eens per jaar dient het onderhoud en testen plaats te vinden.
  • BP dient een management system te onderhouden voor alle inspecties, testen en preventief onderhoud. Het dient aantoonbaar te zijn dat alles tijdig gebeurd. Hierover dient ieder kwartaal gerapporteerd te worden.
  • Er dient een ‘Lifecycle Management of Process Safety Risks Manual te komen om te garanderen dat de SIL standaard beter wordt geïmplementeerd op de raffinaderij.
  • het tijdig en goed afmaken van de vele lopende LOPA/ SIL studies en daarover per kwartaal rapporteren (‘robust LOPA studies’)
  • het instellen van een onafhankelijk verificatie onderzoek op alle hierboven genoemde punten.

Lees hier de volledige OSHA/ BP overeenkomst.
Lees hier de bijbehorende bijlagen (exhibits).
Lees ook verder op de SSC website:

 

Kalender: