Maar 44% bedrijven met grote risico's past SIL toe!

Column november 2010

Maar 44% bedrijven met grote risico's past SIL toe!

De Arbeidsinspectie heeft 58 grote risico bedrijven geïnspecteerd naar aanleiding van de BP Texas City (BPTC) ramp Recent is daarvan een rapport verschenen. 17 Bedrijven zeiden zelf ook een of meerdere malen te maken hebben gehad met vergelijkbare overvul- / overdruk situaties (kleinere schaal). Bij de inspectie is gekeken naar gevolgbeperkende maatregelen en naar kansbeperkende maatregelen.  
Hieronder staan letterlijke teksten uit het Arbeidsinspectie rapport. Aangegeven wordt dat de betrouwbaarheid van de beveiliging moet worden afgestemd op het risico. Dat is de kern van het SIL concept. De AI zegt echter dat het toepassen van SIL weliswaar niet verplicht is, maar het principe wel!. De AI heeft dan ook aan 5 bedrijven een maatregel opgelegd voor het uitvoeren van onderzoek naar de (benodigde) betrouwbaarheid van de aanwezige beveiligingsinstrumentatie.

Kent u een alternatieve ‘SIL methode’? Ik wens de bedrijven die niet aan de SIL willen veel succes met het ontwikkelen van een eigen methode. Goede tip: Schaf de NEN-EN-IEC 61511 norm aan: klaar! Het risico SIL concept meteen op de plank. Nog even een SIL training volgen bij SSC (heeft de Arbeidsinspectie ook gedaan!) en u kunt aan de gang. Nog vragen? Zie de SSC SIL publicaties of bel/ mail gewoon even met ons.  Niet allemaal tegelijk graag...

Citaten uit het AI rapport

"Bij de kansbeperkende maatregelen stonden de volgende vragen centraal:
• welke barrières/maatregelen (lines of defence: LoD’s/ maatregelen) zijn reeds aanwezig die de gebeurtenissenketen uit het BPTC-scenario kunnen doorbreken?
• zijn er na de BPTC-ramp aanvullende maatregelen getroffen of noodzakelijk gebleken?
• zijn deze LoD’s/maatregelen betrouwbaar en worden ze betrouwbaar gehouden?"

Een steeds vaker toegepaste methode om de betrouwbaarheidte bepalen is Safety Integrity Level (SIL). Deze methodevormt een onderdeel van de normeringen IEC 61508 enIEC 61511. Met behulp van de SIL-classificatie kunnenbedrijven de functionele veiligheid van instrumentele (proces)beveiligingen toetsen en de beschikbaarheid aangevenmet percentages voor vier verschillende klassen.Van de bezochte bedrijven past 44% SIL toe en 9% hanteertvaste waarden voor beschikbaarheid (availability/integrityrates). De bedrijven die SIL toepassen baseren ook huntestprotocollen op deze methodiek.De overige bedrijven baseren de betrouwbaarheid van de beveiligingsinstrumentatie veelal op de jarenlange ervaringdie er is met de instrumentatie (op basis van inspectie-/ testresultaten).

Zie rapport: Eindrapport (Petro)Chemie 2009Resultaten inspectieproject naar aanleiding van de BP Texas City ramp

 

Kalender: