Links

HVK cursussen

Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV)

Elsevier opleidingen: HVK cursus voor MVK-ers

Twee SSC senior consultants zijn docent en docent/ moduleider van de Hogere Veiligheidkunde  (HVK) cursussen van de Stichting PHOV en Elsevier. Voor meer informtie: klik op de links hieronder.

SSC cursussen hebben SKO punten

Hobéon SKO

Er zijn aan de cursussen van SSC studiepunten toegekend door Hobéon SKO. Bij deelname aan deze cursussen ontvangt u de aangegeven punten.
Hobéon SKO toetst en certificeert vakbekwaamheid voor diverse beroepsgroepen. Het beroep van Hogere Veiligheidskundige is gedefinieerd in het kader van de Arboregelgeving.

Nederlandse Vereniging van veiligheidskundigen :  NVVK

NVVK Veiligheidskunde

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) is de vereniging en  kennisplatform voor veiligheidskundige in Nederland.

Adviesraad Gevaarlijke Stoffen

Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)

De directeur van SSC is lid van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS).
De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen heeft tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over beleid en wetgeving inzake technische en technisch-organisatorische maatregelen ter voorkoming van ongevallen en rampen als gevolg van het gebruik, de opslag, de productie en het vervoer van gevaarlijke stoffen en ter beperking van de gevolgen van dergelijke ongevallen en rampen.

 
Blog: Veiligheidsvisie

Column maart 2013
Blog: Veiligheidsvisie

Anno 2013 is Procesveiligheid een hot item. Pers en politiek schrijven en spreken er graag over. Denk alleen maar aan de 'Odfjell' affaire. Deze heeft geleid tot meer inspecties en strenger...

Lees verder

 
 

Kalender: