SIL Classificatie: Risicograaf en LOPA gecombineerd!

29 november 2011

In een recente publicatie van het Institue of Chemical Engineers (IChemE, UK) is een risicograaf opgenomen die gecombineerd is met een LOPA benadering. Op deze wijze kan er bij het SIL CLassificeren rekening gehouden worden met de risico reductie door andere (niet instrumentele) protection layers. Bij het toepassen van de risicograaf kan dat pas achteraf ('allocation'). De mogelijkheid om dat te verdisconteren bij de risicograaf is gering (bv verschuiven van W2 naar W1). Lees hier verder.

Zie voor meer nieuws hiernaast (rechts).

 

Kalender: