De noodzaak tot implementatie van de SIL norm IEC 61508/ 61511

26 april 2010

BP krijgt ruim 50 miljoen dollar boete voor het niet implementeren van de ‘SIL’ norm na de explosie in 2005.

Het belang van de SIL norm IEC 61511 voor veiligheid in de procesindustrie is bekend. Overheden realiseren zich dat ook steeds meer. De implementatie van de norm is recent afgedwongen door de OSHA in Amerika. Dat is de equivalent van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

BP krijgt ruim 50 miljoen dollar boete voor het niet implementeren van de ‘SIL’ norm na de explosie in 2005
Het belang van de SIL norm IEC 61511 voor veiligheid in de procesindustrie is bekend. Overheden realiseren zich dat ook steeds meer. De

implementatie van de norm is recent afgedwongen door de OSHA in Amerika. Dat is de equivalent van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De OSHA heeft eind oktober 2009 een record boete opgelegd van $87,430,000 aan ‘BP Products North America’. De boete komt bovenop de boete die reeds betaald was op basis van het schikkingsvoorstel uit 2005 ($ 21 miljoen.

De boete is opgelegd omdat BP heeft verzuimd om de veiligheid te verbeteren zoals dat was afgesproken in een schikking na de ramp op de BP Texas raffinaderij in maart 2005. Bij deze ramp waren 15 doden en 170 gewonden te betreuren. De schikking kwam in september 2005 tot stand. Daarin verklaarde BP dat de vergelijkbare gevaren die hadden geleid tot de ramp zouden worden beheerst. Na een zes maanden durende inspectie is de OSHA tot de conclusie gekomen dat dit onvoldoende gebeurd is. OSHA:

"Instead of living up to that commitment, BP has allowed hundreds of potential hazards to continue unabated". 

Ruim 50 miljoen dollar van het totaalbedrag komt op rekening van het niet implementeren van de SIL norm  Het implementeren van de ISA (International Society of Automation) norm S84.00.01 . Dit is de Amerikaanse implementatie van de IEC 61511 norm voor instrumentele beveiligingen. BP heeft voor 242 gevallen van niet toepassen van de norm een boete van     $ 210000 elk opgelegd gekregen. in Amerika wordt het de SIS norm genoemd (Safety Instrumented Systems).

“Failure to implement the standard for Safety Instrument Systems (“SIS standard†), ANSI/S84.00.01-2004, entitled: Functional Safety: Safety Instrumented Systems for Process Industry Sector, as soon as possible.†

OSHA geeft aan dat het risico (‘residual risk’) in al die gevallen onvoldoende beheerst wordt omdat de noodzakelijke risicoreductie (SIL) niet was gerealiseerd in een beveiliging, of dat deze beveiliging niet was geïmplementeerd. Voor het SIL classificeren volgt BP de LOPA methode. OSHA heeft diverse acties uit LOPA studies geïdentificeerd die niet zijn uitgevoerd. Daardoor was er onvoldoende risicoreductie.

OSHA verlangt nu dat er binnen 30 dagen een plan ligt dat verzekert dat de SIL/SIS norm in de gehele raffinaderij wordt geïmplementeerd: “.. including but not limited to, the allocation of residual risk to safety functions which are SIS and non-SIS, i.e., other technology related systems or external risk reduction facilities.†
Verder wordt verlangd dat de SIL/SIS of andere risicoreducerende maatregelen (‘non-SIS’) binnen 120 dagen effectief zijn.

BP is in beroep gegaan. Volgens BP interpreteert de OSHA de afspraken uit 2005 verkeerd. Raffinaderijmanager Keith Casey stelt dat de inspanningen, die er zijn gedaan om de procesveiligheid te bevorderen, "behoren tot de meest uitgebreide die de raffinage-industrie ooit heeft gezien.†  Feit is dat sinds de ramp in 2005 op de raffinaderij vier ongevallen hebben plaatsgevonden met dodelijke afloop.
Het schikkingsvoorstel van september 2005:

  • Het implementeren van de ISA (International Society of Automation) norm S84.00.01 . Dit is de Amerikaanse implementatie van de IEC 61511 norm voor instrumentele beveiligingen.
  • BP betaalt $21 miljoen boete.
  • Een onafhankelijke evaluatie van BP’s Process Safety Management system en het implementeren van de aanbevelingen daaruit.
  • Een groot aantal acties met betrekking tot het nagaan of de relief valves op de drukvaten wel adequaat zijn.

Nieuwe Overtredingen
OSHA heeft ook 439 nieuwe (‘willful’, bewuste) overtredingen geconstateerd. Het betreft het niet voldoen aan industrie best practices voor overdrukbeveiligingen op drukvaten en andere procesveiligheid managementovertredingen. De belangrijkste daarbij is het niet aangeven van de kritische procesparameters in de bedrijfsprocedures.

Deze nieuwe overtredingen leveren in totaal een boete op van $30.7 miljoen. Volgens OSHA is een ‘bewuste overtreding een overtreding die bekend is bij het bedrijf maar waar bewust niets aan gedaan wordt†.

"BP was given four years to correct the safety issues identified pursuant to the settlement agreement, yet OSHA has found hundreds of violations of the agreement and hundreds of new violations†.

Reactie van CSB Chairman John Bresland op de aankondiging van OSHA
De CSB geeft aan dat de veiligheidsproblematiek representatief is voor de Amerikaanse raffinaderijen:

†The CSB has found that safety problems continue across the U.S. refinery industry. The CSB has no fewer than seven ongoing investigations of significant refinery accidents at seven different companies throughout the country. Refinery accidents continue to occur with disturbing frequency, including releases of extremely hazardous substance such as hydrofluoric acid (HF)†.

De CSB is thans bezig met onderzoek van een ander fataal ongeval op de BP raffinaderij in Texas:

“On January 14, 2008, there was another tragic accident at the Texas City refinery, which the CSB is investigating with a planned release of our report in March 2010. A BP supervisor was fatally injured when the top of a large steel filter housing suddenly blew off in the refinery’s ultra cracker unit. This was the third fatality at the refinery since the March 2005 explosion. This unit is across a roadway from the ISOM unit, where the 2005 accident occurred, and in fact many of the victims from 2005 were involved in projects in the ultra cracker.†

Zie voor meer nieuws hiernaast (rechts).

 

Kalender: