Hoge druk gasleiding faalt in Rotselaar

13 november 2010

Hoge druk gasleiding faalt in Rotselaar

'Menselijke vergissing oorzaak gaslek’'

Het lek ontstond  in de nieuwe hogedruk gasleiding (VTN II, 64 bar) die Belgische gasbeheerder Fluxys aanlegt tussen Opwijk en de Duitse grens. De leiding werd op 11 november 2010 in gebruik genomen.
Er moesten honderden gezinnen geëvacueerd worden (ongeveer 1000 mensen). Niemand raakte gewond, maar er was nogal wat paniek, onder meer omdat het de explosie met behoorlijk wat kabaal gepaard ging. Het provinciale rampenplan werd afgekondigd. De aanpalende E314-autosnelweg werd in beide richtingen urenlang volledig afgesloten tussen Aarschot en Leuven. De uitstroming duurde 3 uur omdat het inblokken enige tijd duurde en er in de leiding afsluiters om de 20 km zijn, dat gedeelte moest nog uitstromen.
Volgens een eerste onderzoek door gasbeheerder Fluxys bevond het lek zich niet op de nieuwe leiding die daar in gebruik werd genomen, maar op een aftakking die nog niet operationeel was. Zie het plaatje.Volgens Fluxys zou het aardgas door een menselijke vergissing voortijdig onder hoge druk in die aftakking terecht zijn gekomen.

Drie opmerkingen SSC
- Dit is potentieel een grote ramp. Bij ontsteking zou een enorme fakkel zijn ontstaan. De warmtestraling ervan zou grote schade en mogelijk veel slachtoffers hebben geëist. Zie de ramp van 6 jaar geleden in Gellingen (juli 2004): 24 doden en 132 gewonden. Download een presentatie hier (Gellingen).
- Klassieke reactie: ‘menselijke vergissing’. Als je in het veiligheidsvak zit zoals wij en u, dan weet je dat daar een wereld van organisatorisch falen achter zit. Hoe kan een dergelijke ‘vergissing’ ontstaan? Je mag aannemen dat er nog een gedegen analyse van de achterliggende factoren wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld met TRIPOD de Latente Fouten in de organisatie opsporen en aanpakken. 
- Geen risico analyse van hoge druk gasleidingen in Vlaanderen. Dit in tegenstelling tot bv in Nederland (voor ruimtelijke ordening: 10-6 contour). Opvallend is dat het MER voor deze leiding niet is goedgekeurd voor veiligheid: " M.b.t. de veiligheidsaspecten wenst de dienst MER geen oordeel te doen over de volledigheid van de gerapporteerde effecten" In het MER wordt gesproken over een 'leemte in kennis' op dit punt.

NB De foto's zijn stills uit een video. Op de foto hieronder: ontsnappend gas zichtbaar. Zie de volledige video in het artikel in De Standaard
 

Zie voor meer nieuws hiernaast (rechts).

 

Kalender: