Over SSC

Wie is Safety Solutions Consultants (SSC)?

SSC is een adviesbureau op het gebied van industriële (proces)veiligheid. Wij adviseren de industrie in relatie tot de veiligheidsaspecten die een rol spelen tijdens ontwerp, bouw en bedrijfsvoering van de processen en installaties.

SSC advisering is altijd gericht op het vergroten van de veiligheid. Veiligheid vereist voortdurende aandacht en is nooit 'af'.

SSC komt voort uit de TNO organisatie. Eigenaar/directeur: Chris Pietersen. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in Industriele  en Procesveiligheid. Zie hier zijn CV/ profiel. Blog: veiligheidsvisie.wordpress.com 

 

We adviseren op het gebied van technische en organisatorische veiligheid. Op die gebieden geven we ook training. Zie ook onze missie.

 

Technische veiligheid: hoe veilig is veilig genoeg?

  • SIL Classificatie (via Risicograaf/-matrix, LOPA)
  • Instrumentele beveiligingen - verificatie (IEC 61511)
  • Kwantitatieve/kwalitatieve risicoanalyse

Proces veiligheidsbeheersing: een veilige bedrijfsvoering

  • Veiligheidsmanagement systeem (advies, audit)
  • Tripod incidentanalyse  (speuren naar latente fouten)
  • Veiligheidcultuur (het meten en verbeteren)

Training: kennisoverdracht

  • SSC is een belangrijke speler in Nederland op het gebied van veiligheidstrainingen. De cursussen van SSC worden door Hobéon SKO gewaardeerd met studiepunten.

 

 
Blog: Veiligheidsvisie

Column maart 2013
Blog: Veiligheidsvisie

Anno 2013 is Procesveiligheid een hot item. Pers en politiek schrijven en spreken er graag over. Denk alleen maar aan de 'Odfjell' affaire. Deze heeft geleid tot meer inspecties en strenger...

Lees verder

 
 

Kalender: