Risicoanalyse met behulp van LOPA: Layer Of Protection Analysis

De Layer Of Protection Analysis of LOPA methode is een relatief recente risicoanalyse methode die haar oorsprong vindt in de USA. Bedrijven als BP en Dow gebruiken LOPA. Het CCPS (Center of Chemical Process Safety) heeft een ‘standaardwerk’ over LOPA uitgegeven.

SSC heeft ervaring met het toepassen van LOPA, vooral voor SIL Classificatie.

LOPA wordt vaak toegepast voor SIL Classificatie. Hieronder wordt de LOPA methode kort geïntroduceerd.

Bij de LOPA methode is het noodzakelijk dat het risicoacceptatiecriterium expliciet gedefinieerd wordt voor de verschillende schadegrootten. Bijvoorbeeld: een scenario dat kan leiden tot dodelijk letsel bij een persoon en/of ernstige verwondingen bij meerdere mensen is slechts acceptabel eens in de 10.000 jaar (10-4/ jr.).

Een van de belangrijkste valkuilen bij LOPA is dat er onterecht ‘credit’ wordt gegeven aan maatregelen die niet onafhankelijk zijn van het scenario. Een maatregel wordt in de LOPA methode een Independent Protection Layer (IPL) genoemd. In de figuur hieronder is aangegeven hoe de onafhankelijke maatregelen doorwerken door de frequentie van het scenario te reduceren.

In 2011 heeft de IChemE (UK) een opzet van een LOPA gepubliceerd die is geintergreerd met de Risicograaf. Zie deze opzet met beschrijving hier.

Schema LOPA
 
Blog: Veiligheidsvisie

Column maart 2013
Blog: Veiligheidsvisie

Anno 2013 is Procesveiligheid een hot item. Pers en politiek schrijven en spreken er graag over. Denk alleen maar aan de 'Odfjell' affaire. Deze heeft geleid tot meer inspecties en strenger...

Lees verder

 
 

Kalender: