LOPA en Risicograaf geĆÆntegreerd

Publicatie IChemE 2011

In een recente publicatie van het Institute of Chemical Engineers (IChemE, UK) is een risicograaf opgenomen die gecombineerd is met een LOPA benadering. Op deze wijze kan er bij het SIL CLassificeren rekening gehouden worden met de risico reductie door andere (niet instrumentele) protection layers. Bij het toepassen van de risicograaf kan dat pas achteraf ('allocation'). De mogelijkheid om dat te verdisconteren bij de risicograaf is gering (bv verschuiven van W2 naar W1). De gecombineerde versie hierboven geeft meer mogelijkheden.

Uitleg:

Er zijn hier drie sets van frequentie kolommen. Iedere set heeft betrekking op het aantal 'additionele' protection layers:

 N = Geen (No) protection layers; O = Een (One) protection layer; M = Meer (More) protection layers.  Binnen iedere set zijn vier frequentie kolmmen opgenomen:  1. Kan ieder jaar gebeuren; 2. Gebeurt eens per10 jaar; 3. Gebeurt een keer tijdens de levensduur van de installatie; 4. Wordt niet verwacht dat het gebeurt, maar het is ook niet uitgesloten.

Voorbeeld: C2 (serious injury), F1, P2, N2 (geen protection layer, gebeurt eens in de 10 jaar): SIL2. Met een protection layer wordt het O2: SIL1.

Interessant is dat deze methode de mogelijkheid biedt om de voordelen van de Risicograaf (simpel, niet nodig acceptatie criteria re definieren) te combineren met de voordelen van LOPA (expliciet meenemen van alle protection layers). Dat laatste is bij de Risicograaf maar beperkt mogelijk (van W2 naar W1?) en vindt meestal achteraf plaats via 'alloceren'van het bepaalde SIL naar andere protection layers.

Deze opzet dient natuurlijk door het bedrijf die het toepast getoetst te worden aan de aanvaardbaarheid van de risico's door het bedrijf ('kallibreren').

Referentie: 'Using Risk Graphs for Safety Integrity Level assessment'; www.icheme.org/shop

 

 
Blog: Veiligheidsvisie

Column maart 2013
Blog: Veiligheidsvisie

Anno 2013 is Procesveiligheid een hot item. Pers en politiek schrijven en spreken er graag over. Denk alleen maar aan de 'Odfjell' affaire. Deze heeft geleid tot meer inspecties en strenger...

Lees verder

 
 

Kalender: