Kwantitatieve Risico Analyse - QRA: Externe Veiligheid

De QRA praktijk in Nederland roept vele vragen op. Als geen ander fungeert SSC als een expertisecentrum met betrekking tot QRA. Voor het kritisch beoordelen van resultaten en gehanteerde modellen en data kunt u ons benaderen. Chris Pietersen is destijds betrokken geweest bij de ontwikkeling van de QRA modellen (TNO) en het toepassen ervan. Deze QRA kennis brengt hij nu in als lid van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) bij het adviseren van de overheid over QRA. Tevens doceert hij het QRA vak op de Hogere Veiligheidskunde (HVK) cursus.

Zie het advies van de AGS over QRA van april 2010.

Heeft u een vraag over QRA in het algemeen of een specifiek probleem? Neem dan contact met ons op.

QRA voor Ruimtelijke Ordening
Het doel van een QRA is om het bedrijf en de overheid een beeld te presenteren van de aanwezige externe risico’s voor de omgeving. Hoe ver moeten kwetsbare bestemmingen (bijvoorbeeld woonhuizen) wegblijven van inrichtingen of transportroutes met gevaarlijke stoffen? In een QRA worden modellen gebruikt om het risico voor mensen te berekenen in de vorm van het Plaatsgebonden Risico (PR) en GroepsRisico (GR) zoals de Nederlandse overheid dat via het BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) verlangt en wettelijk heeft verankerd. Voor het PR is een norm gesteld, voor het GR geldt een zachtere ‘oriënterende waarde’. De QRA is ook een onderdeel van het 'Veiligheidsrapport, deel 3'  die opgesteld wordt in het kader van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO 99).

Wilt u meer lezen over PR en GR en hoe die berekend worden? Ga hier naar de download pagina om het artikel "QRA berekenen PR en GR" te downloaden.

De systematiek van de voorgeschreven QRA methode in Nederland voor inrichtingen met gevaarlijke stoffen is vastgelegd in het rekenpakket SAFETI-NL met bijbehorende Handleiding Risicoberekeningen BEVI.

Voor informatie over SAFETI-NL en de Handleiding Risicoberekeningen BEVI: zie http://www.rivm.nl/milieuportaal/onderwerpen/veiligheid/.

Plattegrond QRA
 
Blog: Veiligheidsvisie

Column maart 2013
Blog: Veiligheidsvisie

Anno 2013 is Procesveiligheid een hot item. Pers en politiek schrijven en spreken er graag over. Denk alleen maar aan de 'Odfjell' affaire. Deze heeft geleid tot meer inspecties en strenger...

Lees verder

 
 

Kalender: