SIL Machineveiligheid

Bestaande en nieuwe machines en productielijnen moeten voldoen aan veiligheidseisen. Nieuwe machines moeten voldoen aan de Europese Machinerichtlijn en voorzien zijn van de CE-markering. Voor al in bedrijf genomen machines gelden de eisen van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen.

Gevaren en risico’s moeten worden bepaald en er moet adequaat beveiligd worden. Beveiligingen moeten voldoen aan betrouwbaarheidseisen.

Dat kan met de SIL methode (NEN-EN-IEC 62061) of de PL methode (NEN-EN-ISO-13849-1).

SSC verzorgt al vele jaren de SIL workshop voor de Machinesector volgens IEC 62061. Sinds het voorjaar van 2010 is er ook de eendaagse workshops ‘PL classificatie & verificatie volgens NEN-EN-ISO 13849-1/2’.
In samenwerking met ingenieursbureau TCPM zijn al diverse workshops verzorgd voor (met name) machinebouwers.

In de machinesector wordt recentelijk intensiever aandacht geschonken aan risicobeheersing. Diverse normen zijn nu van toepassing. De procesindustrie loopt hierin wat voor (zou je kunnen zeggen) en beschikt over een rijke ervaring. SSC maakt daar gebruik van m.b.t. het implementeren van het ‘risk based’ principe in de (dagelijkse praktijk van de) Machinesector.

Tijdens de workshops wordt veel aandacht geschonken aan hoe je risico’s moet inschatten. Een verplichte methode is er niet en de methodes die er zijn, zijn ‘interpretatie gevoelig’. Dat kan al snel leiden tot een te hoge SIL/PL. Tijdens de workshops worden enkele voorbeelden behandeld en worden opgaven gemaakt. Daarnaast zal aangetoond moeten worden dat beveiligingsvoorzieningen voldoende betrouwbaar zijn. Dat kan met PL verificatie. Een overzicht van de PL verificatiestappen kan hier gedownload worden.

 
Blog: Veiligheidsvisie

Column maart 2013
Blog: Veiligheidsvisie

Anno 2013 is Procesveiligheid een hot item. Pers en politiek schrijven en spreken er graag over. Denk alleen maar aan de 'Odfjell' affaire. Deze heeft geleid tot meer inspecties en strenger...

Lees verder

 
 

Kalender: