NEN normen

NEN-EN-IEC 61508
"Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid".

NEN-IEC 61882
Hazard en Operability studies (HAZOP studies - Application guide)
Levert een handleiding voor HAZOP studies van systemen met behulp van de specifieke set van gidswoorden omschreven in dit document. Het geeft ook aanwijzingen over de toepassing van de techniek en over de HAZOP studieprocedure, met inbegrip van de definities, de voorbereiding, de onderzoeksessies en de daaruit voorvloeiende documentatie en follow-up.  

NEN-EN-IEC 62061
"Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie".
Deze norm is in het kader van IEC 61508 opgesteld voor machinebeveiligingen en is geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn 98/37/EG.

NEN-EN-IEC 61511
"Functionele veiligheid - Veiligheidsystemen voor de procesindustrie - Deel 1: Raamwerk, definities, systeem, hardware- en software-eisen".
Geeft de eisen weer voor de specificatie, ontwerp, installatie, exploitatie en het onderhoud van een veiligheid geïnstrumenteerd systeem. Deze norm is ontwikkeld als implementatie in de processector voor de uitvoering van IEC 61508.

NEN-EN-ISO 14121-1
"Veiligheid van machines - Risicobeoordeling - Deel 1: Principes".
Deze norm is een leidraad voor beslissingen over veiligheid al in de eerste ontwerpfase van machines voor bedrijven en organisaties in de Nederlandse machinebouw.

NEN-EN-ISO 14121-2
"Veiligheid van machines - Risicobeoordeling - Deel 2: Praktische gids en voorbeelden van methoden".
Dit deel van ISO 14121 geeft praktische leidraad voor het uitvoeren van risicobeoordelingen voor machines in overeenstemming met ISO 14121-1 en beschrijft de verschillende methoden en instrumenten voor elke stap in het proces. Het biedt ook praktische richtsnoeren voor risicoreductie (in overeenstemming met ISO 12100) voor de machines, het geven van extra begeleiding op de selectie van geschikte beschermende maatregelen voor het bereiken van veiligheid.

NEN-EN-ISO 13849-1
"Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie - Deel 1: Algemene regels voor ontwerp".

 
Blog: Veiligheidsvisie

Column maart 2013
Blog: Veiligheidsvisie

Anno 2013 is Procesveiligheid een hot item. Pers en politiek schrijven en spreken er graag over. Denk alleen maar aan de 'Odfjell' affaire. Deze heeft geleid tot meer inspecties en strenger...

Lees verder

 
 

Kalender: