SIL en Onderhoud

Tijdens de Engineering van een project is (gelukkig) steeds vaker aandacht voor gevarenidentificatie (HAZOP) en risico-evaluatie. SIL beveiligingen worden ontworpen en d.m.v. SIL verificatie wordt aangetoond dat de beveiligingen voldoende betrouwbaar zijn. Dit volgens de richtlijnen van de NEN normen IEC61508 en IEC61511.

Echter, de aandacht in de navolgende 20 jaar van de ‘safety life cycle’ mag niet verslappen. Onderhoudsafdelingen hebben vaak nog onvoldoende belangstelling voor beveiligingen.

Het gaat in de eerste plaats om bewustwording;

  • Is iemand verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud aan de beveiligingen?
  • Wat zijn de beveiligingen en aan welke SIL moeten ze voldoen?
  • Zijn er adequate onderhoudsinstructies en testprocedures?
  • Worden zo af en toe visuele inspecties gehouden?
  • Worden de testresultaten vastgelegd en wordt er zo af en toe geëvalueerd?

SSC geeft 2 x per jaar een workshop ‘SIL en Onderhoud’. Hierbij worden de relevante aspecten besproken en worden ervaringen uitgewisseld. Uiteraard wil SSC u ook helpen met het opzetten van een goed onderhoudssysteem.

Download het artikel van Herman Jansen over SIL & Onderhoud in het vakblad Automatie/ PMA van augustus 2010.

 
Blog: Veiligheidsvisie

Column maart 2013
Blog: Veiligheidsvisie

Anno 2013 is Procesveiligheid een hot item. Pers en politiek schrijven en spreken er graag over. Denk alleen maar aan de 'Odfjell' affaire. Deze heeft geleid tot meer inspecties en strenger...

Lees verder

 
 

Kalender: