Training

Doelstelling workshops
SSC verzorgt trainingen m.b.t. het uitvoeren van SIL classificaties, SIL verificaties en SIL Onderhoud. De doelstelling van de workshops is het bijbrengen van kennis en vaardigheden. De deelnemers oefenen tijdens de workshop met praktijkgerichte cases.

SIL classificatie
SIL classificatie is het bepalen van het risico van een ongevalscenario. De grootte van de benodigde risicoreductie wordt weergegeven met een SIL niveau. Bijvoorbeeld ‘Dit overvulscenario is SIL 2’ betekent dat het risico met minimaal een factor 100 gereduceerd moet worden. De betreffende beveiliging (bijvoorbeeld een overvulbeveiliging) moet vervolgens voldoen aan de eisen van het bepaalde SIL niveau.

SIL verificatie
SIL verificatie is het aantonen dat een instrumentele beveiliging voldoet aan de eisen van het bepaalde SIL niveau. SIL staat voor Safety Integrity Level.

SIL Onderhoud
In de industrie wordt veelvuldig de methodiek toegepast om uitgaande van een gevarenidentificatie (HAZOP) en risico-evaluatie (SIL) te komen tot betrouwbare SIL beveiligingen. Dit volgens de richtlijnen van o.a. de NEN normen IEC61508 en IEC61511. De betrouwbaarheid van de SIL beveiligingen is afhankelijk van periodiek testen. Maar wat zijn de SIL beveiligingen en hoe goed zijn de testprocedures? Wie is verantwoordelijk voor het adequaat uitvoeren van de testprocedures?

Om op deze vragen antwoord te kunnen geven, heeft SSC de workshop SIL onderhoud ontwikkeld. Deze workshop is specifiek bedoeld voor onderhoudsmensen. In deze workshop wordt kort ingegaan op de methodiek van HAZOP en SIL classificatie & verificatie, maar vooral op het onderhoud van SIF’s & prooftesten en het opzetten van testprocedures. Relevante onderhoudsaspecten worden besproken. Na het volgen van deze SIL onderhoud workshop heeft u inzicht verkregen in het proces van HAZOP en SIL en kunt u een toepasbaar SIL beheersysteem opzetten. Dit maakt de Life Cycle Safety.

In huis training
Indien meerdere mensen uit een bedrijf getraind moeten worden, dan is een in huis workshop altijd de beste oplossing. Neem contact op voor een in huis workshop.

Voor een actueel overzicht voor open inschrijvingen verwijzen we u naar de trainingkalender.

Enkele opmerking van cursisten:

  • "Door deze workshop heb ik een beter inzicht gekregen in de methodiek."
  • "Leuke interessante cursus."
  • "Heb nu een goed inzicht gekregen hoe wordt omgegaan met risico-inschatting en beheersing."
  • "Zeer relevant, met name de classificatie omdat ik veel review HAZOP en SIL moet doen."
 
Blog: Veiligheidsvisie

Column maart 2013
Blog: Veiligheidsvisie

Anno 2013 is Procesveiligheid een hot item. Pers en politiek schrijven en spreken er graag over. Denk alleen maar aan de 'Odfjell' affaire. Deze heeft geleid tot meer inspecties en strenger...

Lees verder

 
 

Kalender: