SIL Verificatie

SIL verificatie is het aantonen dat een instrumentele beveiliging voldoet aan de eisen van het bepaalde SIL niveau. SSC heeft veel expertise in het uitvoeren van SIL verificatiestudies.

Bij het verifiëren worden vier criteria gehanteerd:

SIL verificatie criterium 1. De beveiliging moet functioneel voldoen. Dat wil zeggen: bij functioneren van de beveiliging dient (altijd) het ongewenste scenario voorkomen te worden.

SIL verificatie criterium 2. De SIL beveiliging moet onafhankelijk zijn van het regelsysteem. Het betekent vaak dat er aparte metingen moeten komen voor de beveiligingen. Los van de aanwezige regelmetingen en alarmeringconnecties.

SIL verificatie criterium 3. Beveiligingscomponenten moeten voldoen aan de architectuureisen van het betreffende SIL. De IEC normen geven aan wanneer een component enkelvoudig of redundant uitgevoerd dient te worden. Dat is afhankelijk van de complexiteit van de componenten en of er ervaring mee is.

SIL verificatie criterium 4. De beveiliging moet een voldoende lage faalkans hebben. Zo dient de faalkans (PFD) van een SIL2 beveiliging kleiner dan 10-2 te zijn.

Faalkansen worden berekend met het geavanceerde software programma SILK. Dit computerprogramma, dat werkt met Markov modellen, is door SSC in samenwerking met de Technische Universiteit van Eindhoven ontwikkeld. Faalgegevens worden ontleend aan generieke bronnen (bijvoorbeeld Oreda en Sintef), specifieke faalgegevens (bijvoorbeeld bepaald door TÜV of EXIDA) of worden door SSC ingeschat op basis van beschikbare informatie en ervaring.

Lees hier meer over SIL Verificatie.

SIL schema verificatie 01SIL schema verificatie 02
 
Blog: Veiligheidsvisie

Column maart 2013
Blog: Veiligheidsvisie

Anno 2013 is Procesveiligheid een hot item. Pers en politiek schrijven en spreken er graag over. Denk alleen maar aan de 'Odfjell' affaire. Deze heeft geleid tot meer inspecties en strenger...

Lees verder

 
 

Kalender: